Eliška Valošková

INLINE BRUSLENÍ, ANIMAČNÍ PROGRAMY

SPORTOVNÍ VZDĚLÁNÍ, CERTIFIKÁTY A WORKSHOPY

studentka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor: učitelství pro 1. stupeň ZŠ

dlouholetá praxe s vedením mimoškolních aktivit pro děti (animace, sportovní programy, inline bruslení)
vedení letních táborů