FIT4MOVE

Jedná se o statické cvičení, které je zaměřeno na zdravé držení těla s využitím různých fyzioterapeutických metod.

Protáhnete a posílíte jednotlivé složky pohybového aparátu. To vede k odstranění špatných pohybových stereotypů při běžném pohybu - chůzi, postoji, sedu, zvedání břemen ale i sportu nebo při jednostranném zatížení.

Začnete více vnímat vlastní provedení a osvojíte si kompenzační cviky pro podporu i udržení individuální hybnosti. Vodné pro muže, ženy i seniory.

Sálových lekcí pro dospělé se mohou účastnit děti starší 14ti let. Mladší děti se lekcí nemohou účastnit ani v doprovodu rodičů.