close menu
cze
  Otevírací doba  
  pondělí - pátek 6:30 - 22:00
sobota,neděle a státní svátky 7:30 - 22:00
  Nový rok 14:00 - 22:00
  Velikonoční pondělí 14:00 - 22:00
  Štědrý den 7:30 - 12:00
  1.svátek vánoční ZAVŘENO
  2.svátek vánoční 14:00 - 22:00
  Silvestr 6:30 - 17:00
OTEVÍRACÍ DOBA KAVÁRNY
pondělí - neděle 8:00 - 22:00
   Otevírací doba kavárny se během státních svátků řídí podle otevírací dobry centra.

 

Košík  ESHOP
Váš nákupní košík je prázdný.
  +420 51 118 77 66

návštěvní řád badmintonových kurtů

Provozovatelem badmintonových kurtů je fit4all CENTRUM s.r.o.
(Dále jen CENTRUM)

 
Návštěvní řád areálu (vyvěšený ve vstupním prostoru fit4all a na www.fit4all.cz) a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny návštěvníky a společnost  fit4all CENTRUM s.r.o. nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů a příslušných právních předpisů.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků
Návštěvník je povinen chovat se v centru tak, aby svým jednáním nerušil a nepohoršoval ostatní návštěvníky (chovat se slušně, tiše a ohleduplně), nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečišťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 
Vstup na badmintonové kurty je dovolen pouze v provozní době návštěvníkům CENTRA, kteří mají uhrazeno vstupné.
Badmintonové kurty jsou určeny jen ke hře badmintonu a nemohou na nich být provozovány jiné druhy sportů, pokud provozovatel neurčí jinak.
Pro hru je nutné užívat jen čistou předepsanou sálovou obuv, která nepoškozuje povrch kurtů, vhodný sportovní oděv a odložit velké šperky a předměty, které by mohly při hře způsobit zranění. Při zjištění nevhodné obuvi, jsou zaměstnanci recepce oprávnění vykázat návštěvníka bez nároků na náhradu.
Zaměstnanci CENTRA jsou oprávněni obuv kontrolovat.
Nejpozději po uplynutí zaplacené hrací doby je třeba opustit kurt.
Do haly je povoleno vnášet a konzumovat v ní pouze nápoje v uzavíratelném obalu.
Překročení hrací doby při neobsazení kurtu je možné po dohodě s recepcí a po doplacení
delší hrací doby.
Pokud bude hrací doba překročena bez vědomí recepce, účtuje se částka odpovídající pronájmu celé další hodiny.
Osoby mladší 15 let mohou hrát badminton s osobou starší 18 let, nebo pod vedením trenéra fit4all.
Na kurtech je nutné dodržovat čistotu a pořádek. Hráče, kteří hrají s péřovými míčky, žádáme, aby peří a nečistoty, které po hře zůstanou na povrchu kurtu, smetli a odklidili. Za tímto účelem je v hale k dispozici dlouhý mop.
 
Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.
Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 1. 4. 2015
Schválil Manažer fit4all CENTRUM s.r.o.: Magda Sokolová
 
 
menu