close menu
cze
  Otevírací doba  
pondělí - pátek 6:30 - 22:00
sobota,neděle a státní svátky 7:30 - 22:00
  Nový rok 14:00 - 22:00
  Velikonoční pondělí 14:00 - 22:00
  Štědrý den 7:30 - 12:00
  1.svátek vánoční ZAVŘENO
  2.svátek vánoční 14:00 - 22:00
  Silvestr 6:30 - 17:00
OTEVÍRACÍ DOBA KAVÁRNY
pondělí - neděle 8:00 - 22:00
   Otevírací doba kavárny se během státních svátků řídí podle otevírací dobry centra.

 

Košík  ESHOP
Váš nákupní košík je prázdný.
  +420 51 118 77 66

návštěvní řád dětské herny

Provozovatelem sportovně – relaxačního areálu je fit4all CENTRUM s.r.o.

(dále jen CENTRUM)
Návštěvní řád areálu (vyvěšený ve vstupním prostoru CENTRA a na ww.fit4all.cz)
a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny návštěvníky
a CENTRUM nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů
a příslušných právních předpisů.
Návštěvník je povinen chovat se v centru tak, aby svým jednáním nerušil a nepohoršoval ostatní návštěvníky (chovat se slušně, tiše a ohleduplně), nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečišťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.
Každý návštěvník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil újmu na zdraví sobě,
ani jiným osobám pohybujícím se v dětské herně.

Do herny je dovolen vstup pouze v provozní době dětské herny.
Do herny je dovolen vstup dětem do 12ti let věku, za které bylo uhrazeno vstupné, případně jejich zodpovědným zástupcům (osoby starší 18-ti let), kteří za děti nesou plnou zodpovědnost.
Pro děti do 4 let je určená oddělená část v pravé části herny. Prolézací systém a prostor s kuličkami je určen pro děti od 4 do 12ti let věku.
Z hygienických důvodů je zakázán vstup v obuvi dětem i dospělým. Před vstupem do dětské herny je nutné se vyzout, obuv nechat na vyhrazeném místě v herně popřípadě uložit
ve skříňkách k tomu určených.
Do herního prostoru se smí vstupovat pouze v ponožkách.
Boty a oblečení si návštěvník uzamkne ve skříňkách k tomu určených. Klíč od skříněk obdržíte na recepci. Centrum nenese odpovědnost za věci odložené v herně.

Pro bezpečnost svých dětí Vás žádáme, abyste dodržovali následující:

vhodné oblečení
zákaz vstupu se žvýkačkou a nápoji v otevřených nádobách do celého prostoru dětské herny
zákaz konzumace jídla (včetně sušenek, křupek. apod.)
zákaz vstupu do průlezky s ostrými předměty - sponky, přívěsky, brýle apod.
zákaz klouzání se hlavou dolů nebo ve stoji a výstupy po skluzavce nahoru
přelézání zábran a zábradlí
používání zařízení nad rámec běžného užívání, které je pro herní prvek dané
zákaz odnášení vybavení herny mimo prostor herny
zákaz vkládání balónu do hrdla skluzavky
Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich odpovědní zástupci.

V případě nebezpečí, ohrožení nebo úrazu volat na Linky tísňového volání:
Záchranná služba 155     
Policie 158
Hasiči 150
Tísňová linka 112
Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.
Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 1. 2. 2015
Schválil Manažer fit4all CENTRUM s.r.o.  Magda Sokolová
Hlídání dětí

fit4all zajišťuje hlídání dětí od 1 do 12 let 
 

SEZNAMTE SE PROSÍM S PRAVIDLY HLÍDÁNÍ DĚTÍ V HERNĚ

Před umístěním dítěte do koutku rodič zaplatí na recepci CENTRA cenu vstupu.
Po zaplacení obdrží kartičku potvrzující jeho platbu a náramek na zápěstí dítěte, kterým se odliší hlídané dětí od těch, které nejsou v herně pod dozorem pečovatelky. Kartičku předá rodič pečovatelce a zároveň při první návštěvě vyplní evidenční kartu dítěte, kde při každé další návštěvě hlídání potvrdí svým podpisem předání
a při odchodu vyzvednutí dítěte.
Rodič, který svěří své dítě pečovatelce, musí respektovat zákaz vycházení dětí z herny po dobu, po kterou je dítě v její péči. 
Pokud dítě z jakéhokoli důvodu nechce v herně zůstat, nebo jakkoli narušuje chod hlídání, bude rodič požádán o vyzvednutí dítěte.
Před odchodem dítěte musí rodič potvrdit jeho převzetí svým podpisem.
Převzetí dítěte není ukončením služby hlídání a klientovi se stále načítá čas
90-ti minut.
Veďte prosím v patrnosti, že po vyzvednutí dítěte je třeba vrátit na recepci chip s načtenou službou, a tím čas vymezený pro tuto službu ukončit.

RESPEKTUJTE PROSÍM

Doba hlídání dětí je podle volby klienta omezena na 90 nebo 120 minut a aktuální rozvrh hlídání je vyvěšen na dveřích herny a na www.fit4all.cz .
Cena je 50,- Kč /90 min nebo 70,-Kč/120 minut.
Hlídáním dětí se rozumí doba, kdy je dítě v péči pečovatelky. Je omezena časem 90 min.
nebo 120 minut. Tento čas začíná načtením hlídání dětí do rezervačního systému na chip na recepci centra. (na chip účtujeme vratnou zálohu 100,- Kč). Pokud si rodič dítě nevyzvedne z herny a na recepci se neodhlásí do 90/120 minut od načtení, automaticky se mu načítá jednorázový poplatek 60 Kč (cena dětské herny bez hlídání). Pobyt dítěte v herně je pak dále časově neomezený. Cena 50,-/70,-Kč platí jen v době vyhrazené prohlídání dětí. Pokud dítě zůstává v herně i po skončení této doby (viz. Rozvrh hlídání), byť ještě neuplynulo 90 minut, automaticky se načítá jednorázový poplatek 60,- Kč (cena dětské herny bez hlídání). Pobyt dítěte v herně je pak dále časově neomezený.

Berte prosím v úvahu, že v případě vytížení recepce může dojít ke zdržení při odhlašování hlídání a rozvrhněte si svůj čas tak, abyste se na recepci stihli odhlásit před koncem doby vyhrazené pro hlídání anebo před uplynutím 90/120 minut od svého příchodu
do CENTRA, který je zaznamenán v systému. 60 –ti korunový poplatek není vratný.
Děkujeme za pochopení
A přejeme Vašim ratolestem hodně zábavy v naší herně a Vám sportování v klidu, že je o Vaše děti dobře postaráno

Personál fit4all

V případě nebezpečí, ohrožení nebo úrazu volat na Linky tísňového volání:
Záchranná služba 155     
Policie 158
Hasiči 150
Tísňová linka 112
Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.
Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 1. 2. 2015
Schválil Manažer fit4all CENTRUM s.r.o.  Magda Sokolová

menu