close menu
cze
  Otevírací doba  
pondělí - pátek 6:30 - 22:00
sobota,neděle a státní svátky 7:30 - 22:00
  Nový rok 14:00 - 22:00
  Velikonoční pondělí 14:00 - 22:00
  Štědrý den 7:30 - 12:00
  1.svátek vánoční ZAVŘENO
  2.svátek vánoční 14:00 - 22:00
  Silvestr 6:30 - 17:00
OTEVÍRACÍ DOBA KAVÁRNY
pondělí - neděle 8:00 - 22:00
   Otevírací doba kavárny se během státních svátků řídí podle otevírací dobry centra.

 

Košík  ESHOP
Váš nákupní košík je prázdný.
  +420 51 118 77 66

návštěvní řád posilovny

Provozovatelem posilovny je fit4all CENTRUM s.r.o. (dále jen CENTRUM)

Návštěvní řád areálu (vyvěšený ve vstupní hale CENTRA a na www.fit4all.cz) a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny návštěvníky a CENTRUM nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů a příslušných právních předpisů.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.
Vstup do posilovny je povolen pouze návštěvníkům, kteří na recepci uhradili řádné vstupné.
Do posilovny smí vstoupit pouze osoby starší 14-ti let. Osoby mladší 14-ti let smí v prostoru posilovny trénovat pouze pod vedením trenéra Centra.
Pro děti mladší Centrum nabízí v dané hodiny službu hlídání dětí anebo kdykoli během dne dětskou hernu, popř. individuálně zajistí hlídání.
Z bezpečnostních důvodů je návštěvníkům mladším 14 let zakázáno zdržovat se v posilovně
a na lekcích určených pro klienty starší 14 let.
Návštěvník je povinen chovat se v centru tak, aby svým jednáním nerušil a neobtěžoval ostatní návštěvníky (hlukem, pachem, hlasitým telefonováním, nevhodným chováním), nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečišťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.
Do prostoru posilovny smí návštěvník vstoupit pouze v čistém sportovním oděvu; v čisté, uzavřené, sportovní obuvi a vždy s ručníkem.
Z hygienických důvodů žádáme návštěvníky, aby při cvičení vždy používali ručník jako hygienickou podložku mezi lavičku či opěrky a potící se část těla a zároveň plochy potřísněné potem vždy otřeli desinfekčním roztokem a ubrousky k tomu určenými. Pot je velmi agresivní a může poškodit vybavení posilovny.
Při cvičení používá přiměřenou zátěž, pokud si není jist svým výkonem, požádá o pomoc spolucvičence či trenéra, který má dozor posilovny.
V prostoru posilovny je zakázáno používat sypké magnezium a přenášet volné činky a osy mimo prostor silové zóny s pogumovaným povrchem a házet medicinbaly o zeď.
Při pokládání činek a jednoruček na zem tyto vždy pokládat – ne pouštět nebo házet. Volné váhy (činky a kotouče) po použití vracet na svá místa.
Osobní trénink s trenérem mohou vést návštěvníci pouze s osobním trenérem CENTRA.
Sál pro funkční trénink smí návštěvníci využívat pouze v případě, že se v něm nekoná lekce.
Pokud návštěvníci během cvičení konzumují nápoje, odkládají láhve na určená místa
– stůl, odkládací přihrádky na strojích atd., nikoliv do pracovního prostoru strojů.
V prostoru posilovny je zakázáno konzumovat vlastní doplňky stravy.

Návštěvník nesmí ovládat elektrické spotřebiče, rozvaděče či ovladače ani na ně sahat vyjma vybavení strojů kardio zóny.
Návštěvník se při jakémkoli problému, nefunkčnosti zařízení či nespokojenosti neprodleně obrací na dozor v posilovny.
Při porušení návštěvního řádu si provozovatel vyhrazuje právo návštěvníka z posilovny vykázat bez nároku n
a vrácení vstupného a případně mu neumožnit další vstup do posilovny.
V celém areálu je přísně zakázáno:
Provozovat činnost shodnou nebo podobnou s živnostenským podnikáním fit4all CENTRUM s.r.o.
Kouřit
a konzumovat návykové látky.
Vnášet střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky a předměty.
Manipulovat s otevřeným ohněm.
Pořizovat fotografie či videozáznamy s výjimkou fotografií dětí během oslav a dětských aktivit.
Nabízet, rozdávat nebo prodávat jakékoli výrobky, letáky či jiné zboží.
Vstupovat se zvířaty
V případě nebezpečí, ohrožení nebo úrazu volat
Záchranná služba 155  Policie 158  Hasiči 150 Tísňová linka 112

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.
Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 1. 7. 2012
Schválil Manažer fit4all CENTRUM s.r.o.: Ing. Magda Sokolová

menu