close menu
cze
  Otevírací doba  
pondělí - pátek 6:30 - 22:00
sobota,neděle a státní svátky 7:30 - 22:00
  Nový rok 14:00 - 22:00
  Velikonoční pondělí 14:00 - 22:00
  Štědrý den 7:30 - 12:00
  1.svátek vánoční ZAVŘENO
  2.svátek vánoční 14:00 - 22:00
  Silvestr 6:30 - 17:00
OTEVÍRACÍ DOBA KAVÁRNY
pondělí - neděle 8:00 - 22:00
   Otevírací doba kavárny se během státních svátků řídí podle otevírací dobry centra.

 

Košík  ESHOP
Váš nákupní košík je prázdný.
  +420 51 118 77 66

návštěvní řád sauny

Provozovatelem sauny je fit4all CENTRUM s.r.o.

(dále jen CENTRUM)
Návštěvní řád areálu (vyvěšený ve vstupním prostoru CENTRA a na ww.fit4all.cz) a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny návštěvníky a CENTRUM nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů a příslušných právních předpisů.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.
Vstup do sauny je povolen pouze návštěvníkům, kteří na recepci uhradili řádné vstupné.
Místy určenými k odkládání věcí jsou pouze skříňky v šatnách. Každý návštěvník je odpovědný za řádné uložení svých věcí do skříňky. K uchování cenností slouží skříňky v prostoru recepce, které jsou chráněny kamerovým systémem.
Pokladní je oprávněna odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity, nebo osobám, kterým podle provozního řádu není dovolen přístup.

OMEZENÍ PRO POUŽITÍ SAUNY
osobám trpících nadváhou, vysokým krevním tlakem, onemocněním kardiovaskulárního systému, cukrovkou a těhotným ženám se pobyt v sauně doporučuje po konzultaci s lékařem
osoby mladší 15 let mohou užívat saunu pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let, která za osoby mladší 18 let přebírá plnou zodpovědnost
děti se mohou saunovat od věku 3 let a to pouze za doprovodu rodičů a to v případě, netrpí-li dítě projevy nějakého závažného onemocnění a je-li schopno běžných životních úkonů
po velké fyzické námaze je potřebné užít saunu až po 15 minutách odpočinku
po jídle je vhodné počkat minimálně 1 hodinu, aby nebyla zvýšena hladina cukru v krvi
 do sauny nemají přístup osoby trpící příznaky akutního onemocnění zejména záněty horních cest dýchacích, se zvýšenou teplotou, kašlem, rýmou, průjmem, bolestmi hlavy, malátností, dále osoby nemocné kožními chorobami, otevřenými hnisajícími nebo krvácejícími ranami apod.
platí zákaz vstupu osobám podnapilým, pod vlivem drog, zahmyzeným a špinavým
pro muže využívající saunu platí zákaz využívání dámských sprch a sociálního zázemí dámských šaten
muži vchází a opouští saunu pouze v doprovodu recepční nebo svého ženského doprovodu

POSTUP PŘI SAUNOVÁNÍ
před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen se osprchovat teplou vodou a umýt mýdlem
pro styk se židlí nebo lehátkem je nutno použít osušku, osušku možno použít vlastní či zapůjčit na recepci centra
doporučená délka pobytu v sauně je 8 - 20 minut pro dospělé osoby (3-8 minut pro děti) a maximálně 3cykly po sobě, po každém cyklu je návštěvník povinen se osprchovat, sprchování provádět od vzdálenějších míst těla směrem k srdci
před dalším vstupem následuje relaxace a odpočinek v délce dle pocitu návštěvníka
dodržovat vhodný pitný režim vody

po dokončení saunovacího cyklu dopřát odpočinek alespoň půl hodiny v relaxační zóně
při pohybu po mokré dlažbě dbát zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí a úrazu
v případě nevolnosti použít červené tlačítko HELP, které oznámí recepci ohrožení zdraví

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SAUNY
před vstupem do sauny musí klient uhradit cenu vstupu do sauny
doba pobytu v sauně je omezena na 60/90 minut, k této době se připočítává 35 minut vyhrazených na pobyt v šatně
po překročení této doby se připočítává jednorázový poplatek 100 Kč
klient musí brát v úvahu, že v případě vytížení recepce může dojít ke zdržení vyřízení požadavku a rozvrhnout si svůj čas tak, aby se na recepci stihl odhlásit před koncem doby vyhrazené pro pobyt v sauně a pobyt v šatnách

V SAUNĚ JE ZAKÁZÁNO
stání na lavicích
dotýkání se kamen

provádět jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením sauny bez souhlasu provozovatele
přinášet do sauny střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty
kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné látky, manipulovat s otevřeným ohněm
žvýkat žvýkačky
vstup se psy a jinými zvířaty

V případě nebezpečí, ohrožení nebo úrazu volat na:
Záchranná služba 155     Policie 158   Hasiči 150   Tísňová linka 112

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.

Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 1. 7. 2012
Schválil Manažer fit4all CENTRUM s.r.o.:  Magda Sokolová

menu