Multisport karta

Klienti, kteří chtějí ve sportovně relaxačním areálu společnosti fit4all CENTRUM s.r.o. (dále jen CENTRUM) využít slevu s kartou Multisport jsou odbavováni následovně:

1. Klient na recepci CENTRA předloží doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz aj.) společně s Multisport kartou. Multisport karta musí  být vždy předložena při příchodu klienta na recepci CENTRA. Pokud má být sleva využita na tenis či badminton i druhým hráčem, je potřeba předložit obě karty před začátkem hrací doby.

2. Klient si založí kartu fit4all, za kterou je účtována vratná záloha 100,-Kč. CENTRUM z důvodu svého oprávněného zájmu a pro ochranu klientova účtu uchovává následující informace o klientovi: jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mail a fotografii.

3. Při rezervacích sportovních aktivit s kartou Multisport je potřeba složit zálohu pro případné nevyužité rezervace minimálně ve výši nezbytně nutné pro provedení rezervace, viz ceník (platí u rezervací tenisu, badmintonu, sálových lekcí a Walkingu), viz storno   podmínky. Kredit, který slouží k rezervacím je v plné výši vratný.

4. Na klientskou kartu fit4all bude klientovi přiděleno členství Multisport a automaticky se při předložení karty fit4all a Multisport karty bude načítat sleva:
• 100% sleva do posilovny
• 100% sleva na sálové lekce a Walking (neplatí na lekci Cvičení pro těhotné)
• 50% sleva na badminton (platí až na 60 minut hry na jednom badmintonovém kurtu, při předložení 2 Multisport karet je sleva 100% až na 60 minut hry na jednom badmintonovém kurtu)
• 50% sleva na tenis letní sezóna (platí až na 60 minut hry na jednom tenisovém kurtu, při předložení 2 Multisport karet je sleva 100% až na 60 minut hry na jednom tenisovém kurtu)

Bez klientské karty fit4all nelze čerpat v CENTRU slevy Multisport.

Kartu Multisport lze využít každý den k jednomu bezplatnému vstupu do CENTRA nebo v síti sportovišť programu Multisport.
Kartu Multisport lze využívat na jednorázové vstupy do CENTRA. Kartu Multisport nelze uplatnit na Wellness dny pro ženy, cvičení pro těhotné, kurzy pro děti, kurzy pro dospělé a další kurzy organizované CENTREM.
Slevu Multisport lze kombinovat se slevou Activepass.
Slevu Multisport nelze kombinovat se slevou VŠ liga.
Slevu Multisport nelze využít na dlouhodobé pronájmy tenisových či badmintonových kurtů.
Karta fit4all i Multisport je vystavena na jméno, je nepřenosná a nesmí být zpřístupněna jiným osobám.

 

BADMINTON sleva 50%, v případě, že i Váš spoluhráč předloží Multisport kartu je sleva na kurt 100%
TENIS V LETNÍ SEZÓNĚ sleva 50%, v případě, že i Váš spoluhráč předloží Multisport kartu je sleva na kurt 100%
POSILOVNA sleva 100%
SÁLOVÉ LEKCE A WALKING+SPECIÁLNÍ LEKCE sleva 100%  (neplatí pro lekce u kterých je cena vyšší než 170 Kč)