close menu
cze
  Otevírací doba  
  pondělí - pátek 6:30 - 22:00
sobota,neděle a státní svátky 7:30 - 22:00
  Nový rok 14:00 - 22:00
  Velikonoční pondělí 14:00 - 22:00
  Štědrý den 7:30 - 12:00
  1.svátek vánoční ZAVŘENO
  2.svátek vánoční 14:00 - 22:00
  Silvestr 6:30 - 17:00
OTEVÍRACÍ DOBA KAVÁRNY
pondělí - neděle 8:00 - 22:00
   Otevírací doba kavárny se během státních svátků řídí podle otevírací dobry centra.

 

Košík  ESHOP
Váš nákupní košík je prázdný.
  +420 51 118 77 66

návštěvní řád tenisových kurtů

Provozovatelem tenisových kurtů je fit4all CENTRUM s.r.o.
(dále jen CENTRUM)
 
Návštěvní řád areálu (vyvěšený ve vstupním prostoru fit4all a na www.fit4all.cz)
a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny návštěvníky a fit4all nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů
a příslušných právních předpisů. Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků. Návštěvník je povinen chovat se v CENTRU tak, aby svým jednáním nerušil
a nepohoršoval ostatní návštěvníky (chovat se slušně, tiše a ohleduplně), nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečišťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 
Vstup na tenisové kurty je dovolen pouze v provozní době fit4all návštěvníkům, kteří mají uhrazeno vstupné a nahlásili svůj příchod na recepci.
Tenisové kurty jsou určeny jen ke hře tenisu a nemohou na nich být provozovány jiné druhy sportů, pokud provozovatel neurčí jinak.
Hra na kurtu je možná  jen v předepsané tenisové obuvi, která nepoškozuje povrch kurtů.
Během zimní sezóny doporučujeme hrát v tenisové hale v dlouhých kalhotách a tričku s rukávem popřípadě v mikině.
Před uplynutím rezervace je návštěvník povinen zamést kurt kartáčem tomu určeným dle informační cedulky umístěné na kurtech.
Překročení hrací doby při neobsazení kurtu je možné po dohodě s recepcí a po doplacení
ceny kurtu.
Pokud bude hrací doba překročena bez vědomí recepce, účtuje se částka odpovídající pronájmu celé další půl hodiny.
CENTRUM si vyhrazuje právo z provozních důvodů přesunout rezervaci klienta na jiný kurt, než který si rezervoval. Klientovi tak nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu.
 
V celém areálu je přísně zakázáno:
  1. provozovat živnostenskou činnost shodnou nebo podobnou s předmětem podnikání fit4all CENTRUM s.r.o. bez souhlasu CENTRA.
  2. kouřit a konzumovat návykové látky
  3. vnášet střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky a předměty
  4. manipulovat s otevřeným ohněm
  5. volné pobíhání psů a dalších zvířat
Vstup se psy a jinými zvířaty do areálu je možný jen po dohodě s obsluhou recepce CENTRA.
Návštěvník je povinen zabezpečit proti krádeži své věci vnesené do areálu CENTRUM, k úschově použít místa k tomu určená – bezpečnostní schránky u recepce střežené kamerovým systémem.
Za volně odložené věci provozovatel neručí.
Provozovatel má právo vyloučit návštěvníka bez vrácení vstupného, pokud zjistí, že návštěvník porušuje návštěvní řád nebo bezpečnostní pokyny.
Návštěvníci jsou povini dodržovat čistotu a pořádek. Vyhazovat odpadky do košů

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.
Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 15. 10. 2018
Schválil Manažer fit4allCENTRUM s.r.o.: Magda Sokolová
menu