Přihláška do kurzu

Přihlášení
 
PŘIHLÁŠKA
Zákonný zástupce
Dítě
V případě, že dítě nepůjde domů samo a nevyzvednu si ho osobně, dítě si vyzvedne:
Tímto prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými zásadami