Kurzy pro děti - bližší informace

ZKUŠEBNÍ LEKCE

Každý klient má možnost se přihlásit na zkušební lekci za poplatek v hodnotě jedné lekce v daném kurzu. Po přihlášení na zkušební lekci obdržíte informační email s přihlašovacím jménem a heslem. Tyto údaje si uschovejte pro další správu Vašeho účtu u jakéhokoliv dětského kurzu. 

 

Prosím pozor, rezervací zkušební lekce NEGARANTUJEME místo v kurzu. Místo v kurzu garantujeme po obdržení platby, kterou můžete provést hned při přihlášení na kurz nebo badmintonovou školu na našich webových stránkách (prostřednictvím e-brány).
Pokud se pro kurz rozhodnete, můžete se přihlašovat formou elektronické přihlášky na našich webových stránkách: www.fit4all.cz/cs/pohybove-kurzy-pro-deti ve správě kurzů (použijte přihlašovací údaje – uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi v emailu).

 

ODBAVENÍ NA RECEPCI
-    Při příchodu na první lekci kurzu prosím nahlaste jméno a příjmení dítěte na recepci centra, kde dítě obdrží čip se svým jménem. Čip je zálohovaný na částku 100,-Kč (záloha se vrací po ukončení kurzu) a slouží ke vstupu do šaten a k evidenci docházky.
-    Při každém příchodu na lekci je potřeba, aby se dítě s čipem dostavilo na recepci centra, kde bude jeho příchod evidován do systému a dítě obdrží kartičku "dětský kurz", kterou odevzdává svému instruktorovi na lekci. Tato kartička ho opravňuje ke vstupu na lekci.

 

V případě, že si dítě lekci nahrazuje, musí být dítě na lekci rezervováno v elektronickém systému na našich webových stránkách a následně obdrží kartičku "náhrada", kterou odevzdává svému instruktorovi na lekci. V případě, že dítě nemá rezervaci v systému, nemá na kurz přístup.
-    Při každém příchodu dítě také obdrží zámek od skříňky v šatnách, kde si během lekce uschová věci. Skříňky nejsou číslovány, může si vybrat jakoukoliv volnou skříňku.
-    Dítě si čip bere na lekci a odevzdá ho svému lektorovi. Na konci hodiny jej obdrží zpět a při odchodu si čip bere domů a zámek odevzdá na recepci.
-    Po ukončení kurzu a odevzdání čipu na recepci Vám bude vrácena záloha 100,- Kč

 

OMLUVY A NÁHRADY
-    Pokud se dítě z jakýchkoliv důvodů nebude moci lekce zúčastnit, lekci je potřeba zrušit nejpozději před začátkem lekce, v sekci kurzy - pohybové kurzy dětí ve "správě kurzů" ( https://www.fit4all.cz/cs/sprava-kurzu), kde po přihlášení (uživatelské jméno a heslo, v případě ztráty těchto registračních údajů volejte na recepci centra), najdete všechny Vaše nadcházející lekce s datem a tlačítkem "zrušit". Po zrušení lekce se Vám automaticky načítá náhrada.
- Náhradu za omluvenou lekci si rezervujete sami (na výše uvedené adrese), kde si zvolíte týden, ve kterém si chcete náhradu vybrat, a poté se Vám zobrazí jednotlivé lekce. Kliknutím na tlačítko "nahradit" si Vámi vybranou lekci rezervujete.
-    Zmeškané lekce si dítě může nahradit v jakémkoliv jiném kurzu pro děti dané věkové kategorie, který je AKTUÁLNĚ v rozvrhu, a který Vám rezervační systém nabízí. Jiné náhrady zmeškaných lekcí NEUMOŽŇUJEME.


- NÁHRADU za kurz můžete čerpat i v dalším pololetí (v jednom školním roce, tedy v 2. pololetí), POUZE pokud v kurzu pokračujete. Náhrady se do dalšího školního roku nepřevádí.
-    Maximum náhrad jsou 3 lekce za pololetí.


- Zrušení lekce z naší strany může proběhnout v případě, že je lektor náhle nemocný nebo v případě, že nenajdeme adekvátní náhradu za lektora. Tímto si vyhrazujeme nárok na 2 zrušené lekce za pololetí. V případě zrušení lekce Vás včas informujeme, z lekce odhlásíme, a máte právo na náhradu lekce, i v přesto, že jste již všechny náhrady vyčerpali.


KURZ CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
- Náhradu za kurz Cvičení rodičů s dětmi je možné vybrat na sálové lekci Fit4Mami, pokud je aktuálně v rozvrhu. Prosím pozor, věnujte pozornost STORNO PODMÍNKÁM této lekce.
- Jiné náhrady nenabízíme.


INLINE  - NEPŘÍZNIVÉ PODMÍNKY
- V případě nepříznivých podmínek u kurzu INLINE BRUSLENÍ probíhá kurz formou sportovních pohybových her a aktivit v sále. S sebou na lekci nachystejte dítěti sálovou obuv a oděv.


VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
- Pokud Vaše dítě neodchází domů samo, prosím, vyzvedávejte si dítě před sálem, kde Váš kurz probíhá.


STORNO PODMÍNKY
-   Při nemoci delší než 2 kalendářní měsíce a předložení potvrzení od lékaře vracíme poměrnou část ceny kurzu.
-   V případě zrušení kurzu do konce září Vám vrátíme 50% z ceny kurzu.

 

Prosím respektujte, že maminky chodí pouze do dámské šatny a tatínci do pánské šatny. Děkujeme za pochopení.
Pro případné dotazy ke kurzu nebo platbě se můžete informovat na recepci centra, tel.: +420 511 187 766 nebo na email: info@fit4all.cz

 

Na Vaše děti se budeme těšit :) 

 

Přihláška   aktuální rozvrh