Kurzy pro děti - bližší informace

ZKUŠEBNÍ LEKCE

Každý klient má možnost se přihlásit na zkušební lekci za poplatek v hodnotě jedné lekce v daném kurzu. Po přihlášení na zkušební lekci obdržíte informační email s přihlašovacím jménem a heslem. Tyto údaje si uschovejte pro další správu Vašeho účtu u jakéhokoliv dětského kurzu. 

Prosím pozor, rezervací zkušební lekce NEGARANTUJEME místo v kurzu. Místo v kurzu garantujeme po obdržení platby, kterou můžete provést hned při přihlášení na kurz nebo badmintonovou školu na našich webových stránkách (prostřednictvím e-brány).
Pokud se pro kurz rozhodnete, můžete se přihlašovat formou elektronické přihlášky na našich webových stránkách: www.fit4all.cz/cs/pohybove-kurzy-pro-deti ve správě kurzů (použijte přihlašovací údaje – uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi v emailu).

ODBAVENÍ NA RECEPCI

 • Při příchodu na první lekci kurzu prosím nahlaste jméno a příjmení dítěte na recepci centra, kde dítě obdrží čip se svým jménem. Čip je zálohovaný na částku 100,-Kč (záloha se vrací po ukončení kurzu) a slouží ke vstupu do šaten a k evidenci docházky.
 • Při každém příchodu na lekci je potřeba, aby se dítě s čipem dostavilo na recepci centra, kde bude jeho příchod evidován do systému a dítě obdrží kartičku "dětský kurz", kterou odevzdává svému instruktorovi na lekci. Tato kartička ho opravňuje ke vstupu na lekci.

V případě, že si dítě lekci nahrazuje, musí být dítě na lekci rezervováno v elektronickém systému na našich webových stránkách a následně obdrží kartičku "náhrada", kterou odevzdává svému instruktorovi na lekci. V případě, že dítě nemá rezervaci v systému, nemá na kurz přístup.

 • Při každém příchodu dítě také obdrží zámek od skříňky v šatnách, kde si během lekce uschová věci. Skříňky nejsou číslovány, může si vybrat jakoukoliv volnou skříňku.
 • Dítě si čip bere na lekci a odevzdá ho svému lektorovi. Na konci hodiny jej obdrží zpět a při odchodu si čip bere domů a zámek odevzdá na recepci.
 • Po ukončení kurzu a odevzdání čipu na recepci Vám bude vrácena záloha 100,- Kč

OMLUVY A NÁHRADY

 • Pokud se dítě z jakýchkoliv důvodů nebude moci lekce zúčastnit, lekci je potřeba zrušit nejpozději před začátkem lekce, v sekci kurzy - pohybové kurzy dětí ve "správě kurzů" ( https://www.fit4all.cz/cs/sprava-kurzu), kde po přihlášení (uživatelské jméno a heslo, v případě ztráty těchto registračních údajů volejte na recepci centra), najdete všechny Vaše nadcházející lekce s datem a tlačítkem "zrušit". Po zrušení lekce se Vám automaticky načítá náhrada.
 • Náhradu za omluvenou lekci si rezervujete sami (na výše uvedené adrese), kde si zvolíte týden, ve kterém si chcete náhradu vybrat, a poté se Vám zobrazí jednotlivé lekce. Kliknutím na tlačítko "nahradit" si Vámi vybranou lekci rezervujete.
 • Zmeškané lekce si dítě může nahradit v jakémkoliv jiném kurzu pro děti dané věkové kategorie, který je AKTUÁLNĚ v rozvrhu, a který Vám rezervační systém nabízí. Jiné náhrady zmeškaných lekcí NEUMOŽŇUJEME.
 • NÁHRADU za kurz si dítě může čerpat i v dalším pololetí (v jednom školním roce, tedy v 2. pololetí), POUZE pokud v kurzu pokračujete, a jste přihlášení nejpozději před Vaší poslední lekcí kurzu (z důvodu systémového nastavení). Do dalšího školního roku se náhrady nepřevádí.
 • Maximum náhrad jsou 3 lekce za pololetí.
 • Zrušení lekce z naší strany může proběhnout v případě technických nebo provozních důvodů. Tímto si vyhrazujeme nárok na 2 zrušené lekce za pololetí. V případě zrušení lekce Vás včas informujeme, z lekce odhlásíme, a máte právo na náhradu lekce, i přesto, že jste již všechny náhrady vyčerpali.
 • V případě, že dítě výrazným způsobem narušuje průběh kurzu, svým chováním ohrožuje ostatní děti, bude o tom rodič neprodleně informován. Pokud se toto chování nezmění i v průběhu další lekce - vyhrazujeme si právo na vyřazení dítěte z tohoto kurzu bez nároku na vrácení peněz.


KURZ CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

 • Náhradu za kurz Cvičení rodičů s dětmi je možné vybrat na sálových lekcích.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 • Pokud Vaše dítě neodchází domů samo, prosím, vyzvedávejte si dítě před sálem, kde Váš kurz probíhá.

STORNO PODMÍNKY

 • Při nemoci delší než 2 kalendářní měsíce a předložení potvrzení od lékaře vracíme 50% ceny zameškaných lekcí.
 • V případě zrušení kurzu do konce září Vám vrátíme 50% z ceny kurzu.

Prosím respektujte, že maminky chodí pouze do dámské šatny a tatínci do pánské šatny. Děkujeme za pochopení.
Pro případné dotazy ke kurzu nebo platbě se můžete informovat na recepci centra, tel.: +420 511 187 766 nebo na email: salovelekce@fit4all.cz

Na Vaše děti se budeme těšit :) 

 

Přihláška   aktuální rozvrh