close menu
cze
  Otevírací doba  
  pondělí - pátek 6:30 - 22:00
sobota,neděle a státní svátky 7:30 - 22:00
  Nový rok 14:00 - 22:00
  Velikonoční pondělí 14:00 - 22:00
  Štědrý den 7:30 - 12:00
  1.svátek vánoční ZAVŘENO
  2.svátek vánoční 14:00 - 22:00
  Silvestr 6:30 - 17:00
OTEVÍRACÍ DOBA KAVÁRNY
pondělí - neděle 8:00 - 22:00
   Otevírací doba kavárny se během státních svátků řídí podle otevírací dobry centra.

 

Košík  ESHOP
Váš nákupní košík je prázdný.
  +420 51 118 77 66

OPATŘENÍ CENTRA - KORONAVIR

Milí klienti,
je nám líto, ale vzhledem k nařízení Vlády ČR bude naše Centrum od pátku 13.3.2020
do odvolání ZAVŘENO.

Určitě Vás zajímá, jak budeme postupovat, pokud máte u nás předplacené aktivity a rezervované služby.

REZERVACE
Všechny Vaše rezervace Vám samozřejmě bez storno poplatku zrušíme.
Možnost rezervace aktivit a služeb v našem Centru bude pozastavena.

SPORTOVNÍ KURZY PRO DĚTI, TENISOVÁ A BADMINTONOVÁ ŠKOLA
Poměrná částka za zrušené lekce pro děti Vám nahrajeme zpět do kreditu.
Prosíme napište nám z e-mailové adresy, kterou jste uváděly v přihlášce na kurz, na jaký klientský účet máme peníze převést. Informaci prosím posílejte na e-mail info@fit4all.cz. Převedenou částku budete moci vyčerpat na jakoukoli službu nebo konzumaci v našem Centru (vyjma kavárny).

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Poměrnou částku za zrušené lekce Vám nahrajeme zpět do kreditu na Váš klientský účet.

PERMANENTKY
Všechny permanentky Vám automaticky prodloužíme o dobu, po kterou bude naše Centrum uzavřené.

DLOUHODOBÉ REZERVACE
Částku za zrušené rezervace Vám převedeme na Váš klientský účet. Tuto částku bude možné vyčerpat na jakoukoli službu nebo konzumaci v našem Centru (vyjma kavárny).

O změnách týkajících se provozu Centra Vás budeme informovat na našich webových a facebookových stránkách.

Pokud Vláda ČR nerozhodne jinak, budeme se na Vás za měsíc těšit,
tým fit4all

 

Dear clients,
We are sorry, but due to ordinance of The Government of the Czech Republic, our Center will be CLOSED until further notice effective Friday, March 13th.

We are sure you are wondering what happens to your existing reservations and prepaid activities.

RESERVATIONS
We will cancel all your reservations without cancellation fee.
Our reservation system will be unavailable until reopening.

SPORT COURSES FOR CHILDREN, TENNIS AND BADMINTON SCHOOLS
We will reimburse the proportional amount for canceled lessons for children.
Please email us from the email address you provided in your course application to which client account to transfer money. Please send the information to e-mail info@fit4all.cz. You will be able to use the transferred amount for any service or consumption in our Center (except for a café).

ADULT COURSES
We will credit your account in the proportional amount for canceled lessons.

MEMBERSHIPS
We will automatically extend all memberships for the period during which our Center will be closed.

LONG - TERM RESERVATIONS
We will transfer the amount for canceled reservations to your client's account. This amount can be spent on any service or consumption in our Center (excluding a café).

We will inform you about changes in the operation of the Center on our web and facebook pages.

Unless the Government decides otherwise, we will be looking forward to seeing you in a month,
team fit4all

menu