BALETNÍ PRŮPRAVA

Baletní průprava je kurz pro děti ve věku od 6 do 10 let. Děti jsou zde vedeny k získávání základních baletních dovedností.

Učí se základům baletu, zahrnujícím nácviky jednotlivých baletních pozic jako jsou plié a relevé, pózy a postavení typická pro balet a orientaci v prostoru a v sálu. 

Jednotlivé pohybové prvky baletu jsou postupně nacvičovány zábavnou formou. Držení těla, postavení nohou a baletní pohybová kultura se postupně pro děti stávají běžnou rutinou. Tomu je přizpůsobeno i ostatní cvičení zaměřené na zvyšování pohybového rozsahu, koordinaci a flexibilitu. Hodiny mohou být zpestřeny i lehkým posilovacím cvičením nebo například akrobacií.

Kurz vede lektorka baletu a tance, Dominika Wachterová.

Přihláška  bližší informace ke kurzům  ceník