Eva Dostalová

BOSU COMPLETE

SPORTOVNÍ VZDĚLÁNÍ, CERTIFIKÁTY A WORKSHOPY

Rekvalifikační kurz: Instruktor fitness, Trenér - Fitness Institut, Brno
Rekvalifikační kurz: Poradce pro výživu - Fitness institut, Brno

Yoga - fascial release (MyFit)
TOTAL BODY training day (MyFit)
Odaka yoga (MyFit)
Principy zdravéh pohybu v józe (MyFit)
Core trénink I. (Fitness Institut)
Chodidlo a vliv na posturu (Blue Gym)
Cvičení po porodu
Dysbalance
M. Iliopsoas
Mobilita, stabilita
Uvolňovací techniky - fascie
Základní výživové postupy ve fitness
Kinesiotaping
Praktické sestavování jídelníčků
Postural Pilates with Foam Roller
Healthy Back Workshop
Diagnostika pohybového systému
Bosu Complete
Body (Stability) Ball workshop
TRX trening
Yoga Slow Flow Diplom
Kurz základních kettlebell cviků
Funkční trening
Zdravotní aspekty pohybových aktivit 

Emoční tuk - fitness institut 
Psychosomatika - fitness institut