Návštěvní řád badmintonových kurtů fit4all

Provozovatelem badmintonových kurtů je fit4all CENTRUM, s.r.o..

Návštěvní řád areálu (vyvěšený ve vstupním prostoru fit4all a na ww.fit4all.cz) a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny návštěvníky a fit4all nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů a příslušných právních předpisů.

 • Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 • Vstup na badmintonové kurty je dovolen pouze v provozní době fit4all návštěvníkům, kteří mají uhrazeno vstupné.
 • Badmintonové kurty jsou určeny jen ke hře badmintonu a nemohou na nich být provozovány jiné druhy sportů.
 • Pro hru je nutné užívat jen předepsanou, čistou sálovou obuv, která nepoškozuje povrch kurtů, vhodný sportovní oděv a odložit velké šperky a předměty, které by mohly při hře způsobit zranění.
 • Nejpozději při uplynutí zaplacené hrací doby je třeba opustit kurt.
 • Překročení hrací doby při neobsazení kurtu je možné po dohodě s recepcí a po doplacení delší hrací doby.
 • Pokud bude hrací doba překročena bez vědomí recepce, účtuje se částka odpovídající pronájmu celé další hodiny.
 • Osoby mladší 15 let mohou hrát badminton s osobou starší 18 let, nebo pod vedením trenéra fit4all.
 • Na kurtech je nutné dodržovat čistotu a pořádek.
 • V případě nebezpečí, ohrožení nebo úrazu volat na Linky tísňového volání:
     -   Záchranná služba 155     
     -   Policie 158
     -   Hasiči 150
     -   Tísňová linka 112
 • Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.

Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 1. 7. 2012

Schválil Manažer fit4all CENTRUM: Ing. Magda Sokolová