Analýza složení těla

Hubnete a chcete detailně sledovat svoje výsledky?

Chcete vědět, jestli ztrácíte vodu anebo se opravdu odbourává tuk?

Zajímá Vás, jak rychlý máte metabolismus?

Zajímá Vás složení Vašeho těla?

Na špičkovém přístroji Bodystat Quadscan 4000 Vám naši výživoví poradci stanoví procentuální podíl tuku, aktivní svalové hmoty a vody ve Vašem těle.

Měření složení těla je šité doslova na míru podle Vašeho somatotypu a intenzity Vaší tělesné zátěže.

Proč zvolit měření na přístroji Bodystat Quadscan 4000?:
• je to skvělá pomůcka při zjišťování efektivity a dodržování redukčního režimu
• díky výsledkům můžeme stanovit potřebu stravování a upravit pohybovou aktivitu
• zjistíme, zda klient redukuje tuky nebo se poměr svalové hmoty zvyšuje
 

Interpretace výsledků je jednoduchá a srozumitelná, umožňuje porovnání jednotlivých výsledků měření v dlouhodobém horizontu. U každého klienta vedeme záznamovou kartu.

Můžete tak sledovat, jak se krok za krokem blížíte stanovenému cíli, popřípadě odhalit dietní chyby či nedostatky v tréninku.

Přístroj Bodystat určuje složení těla na základě tzv. bioimpedanční analýzy, která je založená na různých odporových vlastnostech jednotlivých tkání (tukové, svalové či např. vody).

Kromě těchto údajů přístroj stanoví hodnotu bazálního metabolismu (spotřeby energie organismu v klidovém režimu). Naši trenéři Vám srozumitelně vysvětlí naměřené hodnoty a doporučí další tréninkový či stravovací režim.

Výsledky měření jsou u nás uchovávány pro další porovnání v osobní kartě klienta, tudíž máme Váš progres pod kontrolou i z dlouhodobého hlediska.

Přístroje Bodystat používají naši špičkoví odborníci:

Katedra antropometrie FTVS UK Praha, FTK UP Olomouc
Centrum obezitologie I. LF UK Praha, Endokrinologický ústav
Laboratoř odd. tělovýchovného lékařství, III. LF UK Praha
IKEM Praha – institut preventivního

LF MU Brno – Ústav preventivního lékařství, pedagogická fakulta
Krajské hygienické stanice – Zdravotní ústavy, GHC Klinika
Oddělení sportovního lékařství a funkční laboratoře,
Přední fitcentra a nutriční specialisté
Obezitologické kluby – STOB.