Návštěvní řád solária

Provozovatelem solária je fit4all CENTRUM s.r.o.

(dále jen CENTRUM)

 

Návštěvní řád areálu (vyvěšený ve vstupním prostoru CENTRA na ww.fit4all.cz) a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny klienty a CENTRUM nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů a příslušných právních předpisů.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí klientů.
Klient je povinen chovat se v CENTRU tak, aby svým jednáním nerušil a nepohoršoval ostatní klienty (chovat se slušně, tiše a ohleduplně), nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečišťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.

Rezervace solária
Klienti berou na vědomí, že v případě, že se na rezervaci nedostaví včas, tak může být doba jejich rezervace zkrácena.
V případě, že se klient na rezervaci nedostaví a rezervaci nezruší v dostatečném časovém předstihu, bude mu naúčtován storno poplatek, viz ceník CENTRA.

 

Pokyny pro uživatele solária
1. Doporučujeme vám denně jen jedno opalování, 2 hodiny po opalování se nesprchujte a nekoupejte.
2. Noste během slunění vhodnou ochranu očí.
3. Neopalujte se na slunci v den návštěvy solária.
4. V těhotenství se vyvarujte delšímu opalování, které zatěžuje organismus.
5. Před opalováním odstraňte případně použité kosmetické přípravky. Používejte speciální kosmetiku pro opalování v soláriu, kterou si můžete zakoupit na recepci CENTRA.
6. Nemanipulujte s klimatizací a její teplotou!

 

Postup při použití solária
1. Provádějte případné ošetření pleti solární kosmetikou.
2. Před zapnutím solária proveďte dezinfekci plochy solária dezinfekčním prostředkem, a poté vodou, které jsou k dispozici v soláriu, otřete papírovým ubrouskem plochu solária a použitý ubrousek odložte do odpadkového koše, viz pokynu užívání solária vyvěšené na nástěnce v soláriu.
3. Při opalování používejte ochranné brýle nebo čočky, které jsou k zapůjčení na recepci CENTRA.
4. Ulehněte na lůžko solária a manuálně zavřete víko solária.
5. Solárium se zapne automaticky po 5 minut od načtení aktivity na recepci CENTRA nebo manuálně tlačítkem START/STOP.
6. Po dokončení opalování víko manuálně otevřete, stejně tak i při nouzovém vypnutí nebo výpadku proudu.
7. Po vypnutí solária proveďte dezinfekci plochy solária dezinfekčním prostředkem, a poté vodou, které jsou k dispozici v soláriu, otřete papírovým ubrouskem plochu solária a použitý ubrousek odložte do odpadkového koše, viz pokynu užívání solária vyvěšené na nástěnce v soláriu.
8. 3 minuty po ukončení opalování probíhá chlazení solária.

 

ZDRAVOTNÍ KONTRAINDIKACE
Klient je povinen se řídit doporučením lékaře.

 

Absolutní kontraindikace:

 • zhoubný nádor kůže a stav po jeho odstranění
 • mnohočetná pigmentová znaménka na kůži
 • porfyrie – porucha látkové přeměny složek krevního barviva
 • léky s fotosenzibilizujícím účinkem, např. tetracyklinová antibiotika,antidepresiva, thymoleptika, neuroleptika, lokální kortikosteroidy,stav po očkování, psoraleny,antidiabetika
 • akutní zánětlivá a infekční kožní onemocnění
 • děti do 15 let
 • zánětlivá a degenerativní onemocnění oka, stav po úrazu oka
 • rekonvalescence po operaci oka laserem
 • hyperfunkce štítné žlázy
 • ischemická choroba srdeční a vysoký krevní tlak
 • horečka
 • herpes, lapalis, genitalis – opary
 • dermatitis soláris (zarudnutí kůže po opalování)

 

Relativní kontraindikace:

 • fototyp 1
 • perorální antikoncepce
 • těhotenství
 • kosmetické přípravky s možností fotosenzibilizace
 • stav bezprostředně po chirurgických a kosmetických zákrocích
 • xeroderma pigmentosum – dědičné onemocnění kůže se sklonem k nádorové přeměně
 • stavy po centrálních mozkových příhodách


 

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.
Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 1. 3. 2020
Schválil Manažer fit4all CENTRUM s.r.o.:  Magda Sokolová