FIT4KIDS

V kurzu se děti naučí základním pohybovým návykům, které později uplatní při dalších sportovních aktivitách a zdokonalují se v již zvládnutých dovednostech. Pomocí her a básniček rozvíjí jemnou i hrubou motoriku. Při cvičení využívají práci s vlastním tělem a zlepšují tak koordinaci, rychlost, vytrvalost, pružnost, rovnováhu. Naučí se používat různé pomůcky jako jsou bosu, overbally, fitbally, lana, padák apod. Učí se rovněž samostatnosti a spolupráci s vrstevníky.

Přihláška  bližší informace ke kurzům  ceník